CONTACT - Vestkystcamping

Løkken Vestkyst Camping, Kystvejen 47, DK- 9480 Løkken      +45 9899 1246

Go to content
Kontakt os
Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.
Såfremt lejemålet forhindres af forhold udenfor feriecenterets indflydelse (epidemier, katastrofe, optøjer, strejke eller lign.), hæfter Løkken VestkystCamping ikke herfor, og der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse.
Har du oplevet noget, som ikke lever op til dine forventninger vedrørende en vare eller et ophold på campingpladsen, har du følgende muligheder:
Henvend dig hurtigst muligt til LØKKEN VESTKYSTCAMPING med din klage. Når LØKKEN VESTKYSTCAMPING modtager klagen over en vare eller et ophold, behandler vi klagen hurtigst muligt. LØKKEN VESTKYSTCAMPING vil tage stilling til, om vi finder, at klagen er berettiget, om det modtagne skal refunderes, ombyttes, eller om der skal ydes en kompensation.
Ønsker du klage forelagt en ekstern instans, kan du henvende dig til ”Center for Klageløsning”
Finder du ikke en tilfredsstillende løsning på din klage i dialog med campingpladsen eller hos Center for Klageløsning, kan I klage til Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet træffer en juridisk afgørelse i sagen.

Læs mere om det offentlige forbrugerklagesystem: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/
Før I indgiver klagen til campingpladsen – eller under selve klageforløbet – er I altid velkommen til at henvende jer til DK-CAMP-sekretariatet for at drøfte jeres sag. Send en mail med jeres klagepunkter til info@dk-camp.dk.  DK-CAMP kan evt. i dialog med jer foreligge jeres klagesag for campingpladsen.
Værneting
Værneting er Retten i Hjørring.
Løkken Vestkystcamping
Kystvejen 47
9480 Løkken
CVR 34925844
TLF 98991246


Løkken Vestkyst Camping,  Kystvejen 47, DK- 9480 Løkken (Nordjylland)
+45 9899 1246,  CVR 34925844


Back to content